ชรูว์สเบอรีลงทุนในความเป็นเลิศ: โครงการ 2021 ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ (โฆษณา)

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์จะสร้างโครงการอาคารมูลค่า 1.1 พันล้านล้านบาทให้เสร็จสมบูรณ์ โครงการ 2021เพิ่มข้อกำหนดอย่างมากสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นวัตกรรม Sixth Form การให้คำปรึกษาด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา การรับประทานอาหาร และกีฬาที่โรงเรียนนานาชาติอิสระชั้นนำของประเทศไทย ศูนย์กลางของการพัฒนา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 18...